1

Välj projekt du vill stödja

2

Välj typ av insamling

3

Gör din insamling personlig

4

Publicera din insamling

SKOLMAT

Varje dag går 66 miljoner barn i låginkomstländer hungriga till skolan. 61 miljoner barn i grundskoleålder tar sig inte till skolbänken alls. Fattigdom och svält är ofta anledningen till att barn inte får möjlighet till utbildning.För fattiga familjer gör gratis skolmat en enorm skillnad och är ofta avgörande för att föräldrar ska låta barnen gå i skolan. Skolmåltiden blir en del av familjens försörjning – en mun mindre att mätta är ett starkt incitament att skicka barnen till skolan.Skolmatsprogrammen handlar dock om så mycket mer än mat, det är en viktig investering för att långsiktigt förbättra ett lands ekonomi och sociala situation. Utbildning är ett av de absolut viktigaste verktygen för att skapa utveckling och lyfta samhällen ur fattigdom. En skolmåltid kostar endast 2 kronor och kan förändra så mycket. Genom gratis skolmat stoppar vi hunger och startar skolgång! Ge en gåva idag!

Välj Projekt Läs mer...

FLICKA

Kvinnor och flickor i Etiopien utsätts för allvarlig diskriminering. Två stora problem är kvinnlig könsstympning och barnäktenskap. I många fall ses könsstympning som en förutsättning för äktenskap. FN:s befolkningsfond, UNFPA arbetar i ett integrerat program för att stoppa dessa övergrepp på flickor. Med hjälp av stöd från Svenska FN-förbundet drivs projektet i Afarregionen. Där gifts så många som hälften av alla flickor bort, och över 90 procent av alla kvinnor är könsstympade.Målet är att samhällena i regionen ska överge barnäktenskap och kvinnlig könsstympning så att flickor ska kunna få en bättre chans att kontrollera sina kroppar, sina liv och sin framtid. För att uppnå målet behövs det stora satsningar, men erfarenheten visar att det går att förändra om hela samhället involveras. Att stärka flickors rättigheter är ett effektivt sätt att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Genom att ge en gåva till Flickaprojektet ger du världens flickor en bättre chans!

Välj Projekt Läs mer...

MINOR

Efter krig kommer fred? Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat. Det är en tyst katastrof som hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Majoriteten av de som drabbas av explosiva lämningar är civila. Många av dem är barn.Genom projektet Minor vill vi öka kunskapen om minors förödande effekter, skapa opinion för en värld utan minor och ge stöd till FN:s livsviktiga arbete mot minor. Projektet stödjer FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, arbete med minröjning, rehabilitering av drabbade och minriskutbildning.Kriget är inte över så länge minor dödar - ge en gåva idag!

Välj Projekt Läs mer...

Svenska FN-förbundets allmänna arbete

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi arbetar med utbildning och information, påverkansarbete, insamlingsprojekt till stöd för FN:s fältarbete, internationellt samarbete med andra FN-förbund samt granskning av den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner.Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen. Ditt bidrag hjälper oss fortsätta arbeta för en bättre värld. Tack!

Välj Projekt Läs mer...

KATASTROF - SYRIEN

Sedan 2011 har inbördeskriget i Syrien lett till ett enormt humanitärt lidande för landets befolkning. Därför går vår katastrofinsamling till FN:s livsmedelsprograms arbete med att nå ut med matpaket till miljontals människor som kämpar för sin överlevnad i Syrien och i omkringliggande länder. Behoven är enorma och resurserna räcker inte till för att hjälpa alla behövande. Men ju fler vi är som bidrar desto fler kan vi hjälpa!Du kan skapa hopp och rädda liv genom att stödja utsatta människor med matpaket: -50 kr räcker till mat för två personer i en vecka-125 kr räcker till mat för en familj i en vecka - 250 kr räcker till mat för en familj i två veckorDitt bidrag gör skillnad!

Välj Projekt Läs mer...