1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

FLICKA

Diskriminering av flickor drabbar inte bara individer utan skadar hela samhället. När flickor får tillgång till information och utbildning påverkas hela samhället i en positiv riktning. Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Svenska FN-förbundet vill därför med kampanjen Flicka belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.FN-förbundet samarbetar i kampanjen Flicka med FN:s befolkningsfond, UNFPA, som arbetar för att alla kvinnor, män och barn ska kunna leva med god hälsa och lika möjligheter. UNFPA:s huvudområden är reproduktiv hälsa, jämställdhet och befolknings- och utvecklingsstrategier. Insamling som sker genom Flicka kampanjen kommer stödja UNFPA:s arbete inom områdena reproduktiv hälsa och jämställdhet i i Afarregionen i Etiopien.

Choose Project Read More...

Svenska FN-förbundets allmänna arbete

Hur arbetar Svenska FN-förbundet?Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomiska rättvisa och där utvecklingen är hållbar.Vi arbetar för att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för ett bättre och starkare FN.Svenska FN-förbundet har tusentals personer och över 100 riksorganisationer som medlemmar. Vi har 110 lokala FN-föreningar som bedriver verksamhet över hela landet.Vad gör Svenska FN-förbundet?Vi påverkar makthavare och deltar i debatten om FN:s framtid.Vi granskar Sveriges åtaganden gentemot FN.Vi samlar in pengar till FN:s humanitära arbete i fält.Vi arbetar för ett bättre och starkare Förenta Nationerna.Vi samarbetar internationellt med FN-förbund som finns i över 100 länder.

Choose Project Read More...