1

Choose Project to Support

2

Choose type of Fundraiser

3

Personalise Your Fundraiser

4

Publish Your Fundraiser

FLICKA

Diskriminering av flickor drabbar inte bara individer utan skadar hela samhället. När flickor får tillgång till information och utbildning påverkas hela samhället i en positiv riktning. Att satsa på flickor är ett av de bästa sätten att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Svenska FN-förbundet vill därför med kampanjen Flicka belysa och öka kunskapen om flickors utsatta situation i världen och samla in pengar till utvalda FN-projekt som stärker flickors rättigheter och möjligheter.FN-förbundet samarbetar i kampanjen Flicka med FN:s befolkningsfond, UNFPA, som arbetar för att alla kvinnor, män och barn ska kunna leva med god hälsa och lika möjligheter. UNFPA:s huvudområden är reproduktiv hälsa, jämställdhet och befolknings- och utvecklingsstrategier. Insamling som sker genom Flicka kampanjen kommer stödja UNFPA:s arbete inom områdena reproduktiv hälsa och jämställdhet i i Afarregionen i Etiopien.

Choose Project Read More...

Svenska FN-förbundets allmänna arbete

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi arbetar med utbildning och information, påverkansarbete, insamlingsprojekt till stöd för FN:s fältarbete, internationellt samarbete med andra FN-förbund samt granskning av den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner.Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen. Ditt bidrag hjälper oss fortsätta arbeta för en bättre värld. Tack!

Choose Project Read More...

MINOR

Efter krig kommer fred? Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat. Det är en tyst katastrof som hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Majoriteten av de som drabbas av explosiva lämningar är civila. Många av dem är barn.Genom projektet Minor vill vi öka kunskapen om minors förödande effekter, skapa opinion för en värld utan minor och ge stöd till FN:s livsviktiga arbete mot minor. Projektet stödjer FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, arbete med minröjning, rehabilitering av drabbade och minriskutbildning.Kriget är inte över så länge minor dödar - ge en gåva idag!

Choose Project Read More...