För en värld utan minor!

För en värld utan minor!

Efter krig kommer fred? Minor som ligger gömda i marken skadar och dödar även när kriget lämnat. Det är en tyst katastrof som hindrar barn från att gå i skolan, bönder från att bruka sina marker och flyktingar från att återvända hem när kriget är slut. Majoriteten av de som drabbas av explosiva lämningar är civila. Många av dem är barn.

Genom projektet Minor vill vi öka kunskapen om minors förödande effekter, skapa opinion för en värld utan minor och ge stöd till FN:s livsviktiga arbete mot minor. Projektet stödjer FN:s minröjningsorganisation, UNMAS, arbete med minröjning, rehabilitering av drabbade och minriskutbildning.

Kriget är inte över så länge minor dödar!

1,772 kr
Collected


3
Fundraisers

7
Donations