We rely on your drive and passion!
Inspire your network of friends and colleagues to support your cause.

Svenska FN-förbundet arbetar för en värld där de mänskliga rättigheterna respekteras, där väpnade konflikter förebyggs, där det råder social och ekonomisk rättvisa och där utvecklingen är hållbar.

Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige och globalt på olika platser runt om i världen. Genom din insamling är du med oss och skapar en bättre värld. Tack!

Together we have raised
183,384 kr

Join 61 other supporters and create your fundraiser today