Svenska FN-förbundets allmänna arbete

Svenska FN-förbundets allmänna arbete

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi arbetar med utbildning och information, påverkansarbete, insamlingsprojekt till stöd för FN:s fältarbete, internationellt samarbete med andra FN-förbund samt granskning av den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner.

Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen.

Ditt bidrag hjälper oss fortsätta arbeta för en bättre värld. Tack!

4,430 kr
Collected


5
Fundraisers

27
Donations