Ge årets gåva till flickors rättigheter

Ge årets gåva till flickors rättigheter

25 miljoner kvinnor. Så många beräknas ha utsatts för kvinnlig könsstympning i Etiopien.

Det här ger landet en av de högsta siffrorna i världen. Trots det har utvecklingen för att utrota kvinnlig könsstympning gått framåt i landet men på grund av pandemin och pågående konflikter har arbetet försvårats.

Arbetet måste nu ske åtta gånger fortare än det har gjort de senaste 15 åren för att vi ska kunna utrota förekomsten av denna fruktansvärda stympning av flickor till 2030.

Tillsammans med FN:s befolkningsfond UNFPA har vi projekt Flicka som arbetar för att skydda och stärka flickors och kvinnors rättigheter i norra Etiopien.

Ge ditt stöd och stötta oss i arbetet mot kvinnlig könsstympning!

0 kr
Collected


0
Fundraisers

0
Donations