För en bättre värld och ett starkare FN!

För en bättre värld och ett starkare FN!

Vi är en ideell organisation och en svensk folkrörelse som arbetar med att föra samman individer och organisationer i ett gemensamt arbete för en bättre värld och för ett starkare och bättre Förenta Nationerna. Vi arbetar med utbildning och information, påverkansarbete, insamlingsprojekt till stöd för FN:s fältarbete, internationellt samarbete med andra FN-förbund samt granskning av den svenska regeringens åtaganden enligt FN:s konventioner.

Vi skapar en bättre värld genom att varje dag arbeta för fred, utveckling och mänskliga rättigheter. Vårt arbete sker både lokalt i Sverige, och globalt på olika platser runt om i världen.

Ditt bidrag hjälper oss fortsätta arbeta för en bättre värld. Tack!

12 690 kr
Insamlat


12
Insamlingar

83
Gåvor